دوره های آموزشــــــی

دوره های آموزشی

با متخصصانی که سالها در دانشگاههای معروف کار می کنند، همکاری کنید.

product photo

نخبگان مارکتینگ

دوره نخبگان مارکتینگ به عنوان یک دوره جامع در زمینه تبلیغات، برای استفاده افراد مختلف در هر سطحی از توانایی و مهارت در نظر گرفته شده است. در این دوره مدرن‌ترین مفاهیم و نظریات موجود در زمینه فروش و طرح‌های کسب و کار آموزش داده می‌شود.

6,996,000 تومان

مشاهده و خرید